Om individuell utbildningsplan

Jag börjar numera alltid samarbetet med nya kunder med att göra en ordentlig genomgång av kundens önskemål och träningsbehov för att sedan gemensamt planera ett träningsupplägg. Oavsett om det rör sig om specifika träningsmål eller en mer allmän önskan om mer harmoni i vardagen och fördjupad relation med hästen, så vinner vi på att ha en konkret plan att utgå ifrån.

 

 

Den belöningsbaserade utbildningsvägen

En av fördelarna med att börja med att göra en utbildningsplan är att den hjälper till att identifiera eventuella kunskapsluckor som kan behöva täppas till för att kunden ska uppnå dina träningsmål på bästa sätt. Som jag ser det är det ofta en nyckel till framgång att ta saker i någotsånär rätt ordning och se till att lägga en stabil grund att stå på. Det är t.ex. väldigt svårt att börja rida belöningsbaserat innan hästen fått en bra introduktion, är lugn och tillfreds och vet vad som kan förväntas av ett belöningsbaserat träningspass. Det är också svårt för ryttaren att träna effektivt och bli av med gamla ”tryck- och eftergiftsvanor” om han eller hon inte först lärt sig en del om att forma fram beteenden, sätta dem på signal och kunna sätta ihop dem i sekvenser.

En bra väg in i den belöningsbaserade träningen kan t.ex. vara att:

1) Få en översikt över vad belöningsbaserad träning innebär i både teori och praktik. Hur ser t.ex. arbetsgången ut från idé till färdig övning. 

2) Introducera sin häst till hela den nya träningsstrukturen.

3) Få hjälp att bygga en repertoar av många bra basövningar att träna med hästen

4) Lära sig mer om träningstekniken och fylla på den egna verktygslådan

5) Börja jobba med tillämpade områden som t.ex. vardagshantering eller ridning och kanske fördjupa sig i mer teorin 

 

 

Här nedan ser du några exempel på belöningsbaserad träning som jag kan hjälpa dig med

Introducera dig själv
 • Få en introduktion till belöningsbaserad träning
    (Inlärningsteori, träning från idé till färdigt moment och om att undvika fallgropar)
 • Få en introduktion till belöningsbaserat förhållningssätt
    (Vi pratar bl.a. etik, egenkontroll och emotioner)
Introducera din häst
 • Få hjälp att introducera din häst till träningen för att få en så smidig och frustrationsfri övergång som möjligt.
Grundfärdigheter 
 • Få hjälp att bygga upp en bra repertoar av grundövningar som du sedan kan använda som byggstenar när du sedan vill träna mer avancerade moment.
Fortsättning
 • Belöningsbaserad ridning
 • Belöningsbaserat markarbete
 • Jobba bort rädslor hos hästen
 • Lastningsträning
 • Träning inför veterinär- och hovvård
 • Finstämd interaktion med hästen lös
 • Förbättra din träningsteknik – bli bättre på kriteriesättning
 • Förbättra din träningsteknik – bli bättre på signalsättning
 • Förbättra din träningsteknik – bli bättre på att bygga upp träningspass
Avancerade tillämpningar
 • Ridpass genom balans mellan hjälper, signaler och spontana repetitioner
 • Arbete med så kallade problembeteenden
 • Fördjupning i beteendeanalys
 • Att undervisa belöningsbaserad hästträning