Hela program & instruktörsutbud

Utbildningsterminer

Genom en kombination av gemensamma träffar och individuell coachning så får du både en god grund att stå på och hjälp med dina egna tränings- eller undervisningsprojekt.

Utbildningstermin, grund

Jag ger regelbundet en utbildningstermin med grundläggande innehåll som syftar till att ge dig en bra belöningsbaserad ”verktygslåda” att använda oavsett vilka tillämpningsområden du sedan vill använda träningen till.

Ridtermin

Nytt för våren 2019 är en påbyggnadstermin som är inriktad på att tillämpa den belöningsbaserade träningen för ridning och ridförberedande markarbete. Ridterminen ger jag tillsammans med min kollega Angelica Hesselius.  

Termin med eget innehåll

Genom att kombinera regelbundna lektioner på distans med intensivträningshelger hos mig så kan vi skapa en hel termin med skräddarsytt innehåll till dig.


Särskilt för instruktörer

Under 2019 arrangerar jag tematräffar för dig som instruerar andra i belöningsbaserad hästträning. Jag startar även ett mentorprogram med individuell coachning .