Fortbildning för dig som undervisar eller vill börja lära ut belöningsbaserad hästträning

Jag har haft den stora förmånen att under årens lopp få coacha flera som idag själva undervisar och har med det ökande intresset för belöningsbaserad träning fått en del önskemål om att starta ett regelrätt instruktörsprogram. Dessa planer har funnits med mig ett längre tag och min ambition har varit, som flera av er vet, att vara färdig att starta under slutet av 2018 eller början av 2019. Men att skapa ett regelrätt utbildningsprogram är ett stort ansvar och kräver flera lärare för att bli tillräckligt heltäckande. Jag tar mig därför friheten att fortsätta jobba på innehållet ett tag till för att känna att jag verkligen lanserar det program jag själv hade velat gå när jag startade att undervisa.

Jag vill under tiden ändå finnas tillgänglig som mentor och bollplank för de som känner att de kan ha nytta av den erfarenhet jag hunnit samla på mig. Kanske vill du ha tips och råd så att du slipper göra några av de misstag som jag hunnit med att prova ;-). Oavsett om du undervisat ett tag eller står i startgroparna att börja, så ser jag det som en ynnest att få vara din coach.


Mentorprogram med individuell coachning

Kanske vill du bolla dina undervisningsidéer eller få hjälp att hitta lösningar kring dina elevers träningsupplägg? Eller så vill du helt enkelt ha hjälp att komma vidare i din egen träning? Jag finns tillgänglig för regelbundna coachingsamtal via telefon eller videokonferens. Självklart är du även välkommen till mig för privat träning om du vill.

Som bonus kan du även få hjälp att göra en individuell kunskapsinventering där vi gemensamt tittar på lämplig fortbildning utifrån de mål du har. Jag har väldigt bra vetskap om utbildningar, kurser, konferenser och litteratur samt arrangerar även själv kurser och träffar (se nedan) med innehåll särskilt riktat till instruktörer, så du kommer garanterat att få konkreta idéer om hur du kan ta dig vidare.


Tematräffar för dig som instruerar andra i belöningsbaserad hästträning

Det finns flera områden som är särskilt intressanta för oss som undervisar. Min ambition är att erbjuda 3-4 träffar under 2019 med olika innehåll som främst riktar sig till instruktörer. Både inom mina egna kompetensområden men även träffar med inbjudna föreläsare. En viktig del i dessa träffar är också möjligheten att få mötas och diskutera utmaningar och idéer.

Preliminära datum:
* 1-2 april – Kurs i beteendeanalys med Eva Bertilsson (öppen även för andra än instruktörer)
* 11-12 maj – Träff om att undervisa ridning belöningsbaserat med mig och Angelica Hesselius
* 7-8 september – Träff om cross-over-processen hos både hästar och ägare
* 7-8 december – Träff om att jobba med funktionella analyser vid problembeteenden


Facebookgrupp

För mer information om coachning eller tematräffar gå gärna med i Facebookgruppen nedan. Du är välkommen även om du inte är intresserad av undervisningen utan främst vill nätverka med kollegor!

https://www.facebook.com/groups/2422763297815097/